Skip to main content

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer hebben betrekking op deze website www.solovino.nl. Wanneer u gebruik maakt van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden zoals in deze disclaimer beschreven.

Voorbehoud artikelen en informatie producten en derden

De artikelen en informatie op solovino.nl zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan wijnwinkel Solo Vino in Den Haag niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en Solo Vino is niet aansprakelijk ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website. 

Wanneer Solo Vino linkt naar websites van derden, aanvaart Solo Vino geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Solo Vino heeft de informatie op de gelinkte websites niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrechten

Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie door derden is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van Solo Vino. Dit geldt voor alle content als teksten, grafisch materiaal en foto's. Daar waar Solo Vino met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met ons op te nemen via +31 (0)70 - 250 52 80 zodat Solo Vino dit kan corrigeren.

Rechten en wijzigingen

Solo Vino behoudt het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer of overige informatie op de website aan te passen. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Blijf op de hoogte!

Als eerste alles weten over onze aanbiedingen en events